Toeristische informatie Bolsward

Camping Sotterum

Bolsward (12 km)

De stad Bolsward is ontstaan uit twee terpvestigingen aan de Middelzee. Door de gunstige ligging werd Bolsward een handelsstad en havenstad. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten en sloot zich aan bij het Hanzeverbond. Na de dichtslibbing en inpoldering ontwikkelde Bolsward zich tot een belangrijk marktcentrum. Door handel in boter en kaas beleefde Bolsward in de 17e en 18e eeuw een grote welvaart. Uit deze tijd is nog veel bewaard; zoals het stadhuis in renaissance-stijl, de Martinikerk en fraaie gevels. Bolsward is de geboorteplaats van Gijsbert Japicx, de grondlegger van de Friese literatuur. Zijn standbeeld staat bij de Martinikerk. Wie een bezoek brengt aan Bolsward moet zeker Sonnema niet vergeten. Hier wordt volgens geheim recept de Friese Berenburg gemaakt. En wie weet krijgt u daar een echte Bolswarder Oliekoek.