Toeristische informatie Camping Sotterum:

Het IJsselmeergebied is één van de merkwaardigste gedeelten van Friesland; zelfs van Nederland.Waar vindt men zo dicht bij elkaar; meren, bossen en vele historische herinneringen? Tussen deze verschillende landschappen liggen prachtige steden en dorpjes verscholen.De steden hebben een interessante geschiedenis met prachtige verhalen. De vele dorpjes in het gebied zijn al net zo bijzonder als hun namen; Molkwerum,Hemelum, Laaksum,Mirns, Exmorraen Allingawier.

Bezienswaardigheden: Omgeving  Bolsward e.o.  Workum e.o.  Hindeloopen e.o.  Harlingen e.o.  Franeker e.o.  Sneek e.o.  Leeuwarden e.o.
www.tichelaar.nl

Koninklijke Tichelaar Makkum (2 km.)
De enige overgebleven fabriek van tinglazuur aardewerk in Nederland. Zie: tichelaar.nl.Turfmarkt 65, Makkum. Tel. 0515 231341.

De Waag (2 km.)
Museum Ald Makkum. Tevens toeristisch kantoor Makkum. Waaggebouw Makkum, www.hetfriesehart.nl; toeristische informatie Wunseradiel

Aardewerkfabriek Altena & Krooyenga (2 km.)

Makkum, www.hetfriesehart.nl; toeristische informatie WunseradielKazemattenmuseum Kornwerderzand (6 km.)
Iedereen die over de Afsluitdijk rijdt komt langs de kazematten van Kornwerderzand: de voormalige verdedingingslinie op de Afsluitdijk. Zes bunkers zijn heringericht en geven een beeld van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze hun waarde bewezen; de Duitse legers werden die bij de Afsluitdijk tot de overgave tegengehouden. O.a. het dagelijkse leven van de militairen en de rol van het verzet. Er zijn rondvaarten vanuit Makkum naar het museum. Tel. 0515 541984.

De Aldfears Erfroute brengt u langs oude friese dorpjes en eeuwenoude ambachten:

Aldfaers Erf Route
Camping Sotterum is het ideale startpunt voor de 'Aldfaers Erf' route. Deze museumroute toont u het leven en werken van de Friese plattelandsbevolking. U kunt het zien en beleven in de dorpen; Exmorra, Allingawier, Ferwoude en Piaam. Piaam: Natuurhist. Museum 'It Fûgelhûs'. Allingawier: Woord- en Beeldkerk met scheppingsverhaal, museumboerderij, drabbelkoekenbakkerij en smederij. Exmorra: grutterswinkeltje en dorpsschooltje. Ferwoude: timmerwerkplaats van sterrenkundige.

Poldermolen Cornwerd, klik voor meer foto's....Poldermolen Cornwerd
Gerestaureerde molen, 900 meter van Sotterum. Als u de molen van binnen wilt bezichtigen en in werking wilt zien, kunt u de molenaar bellen voor een afspraak: John Hutchinson, tel. 0515 231704.

De Babuurstermolen, Tjerkwerd.
2000 jaar strijd tegen het water in Friesland. Open van april t/m september op woensdagen en zaterdagen van 13.00-16.30 uur. Het gehele jaar op afspraak. Tel 0515 576765

Korenmolen De Onderneming (9 km.)
Open: za van 13.00-16.00 uur, Aan de Molenweg in Witmarsum.

Schuilkerkje Menno's Fermanje in Pingjum (7 km.)
Een doopsgezinde schuilkerk, met diaserie over het leven van Menno Simons. Menno Simons werd in 1496 geboren te Witmarsum. Schuilkerkje Menno SimonsHij was een leider van de Dopers, die zo bekend werd, dat zijn volgelingen vaak naar hem genoemd werden, Mennonieten of Mennonites. Na zijn priesterwijding werd hij in 1524 vicaris te Pingjum. Van 1531 tot 1536 was hij priester in zijn geboorteplaats Witmarsum, trad daarna uit de RK Kerk (in 1536) en sloot zich aan bij de Dopers. De RK. Kerk verbied hervormingen en vervolgd de Dopers. Daarom moeten hij en zijn gezin vaak vluchten en onderduiken. Hij maakt lange geheime reizen en na vele omzwervingen vinden hij en zijn gezin onderdak bij beschermheer Graaf von Ahlefeldt te Bad Oldesloe in Duitsland.Na 7 "rustige" jaren hier te hebben gewoond overlijd hij in 1561. In Pingjum staat het schuilkerkje, waar Menno heeft gepredikt; aan de Grote Buren 28.

Vogelwaarnemingshut (5 km.)
Vanuit het vogelmuseum in Piaam bestaat de mogelijkheid om vogels uit een waarnemingshut te observeren. Ongeveer 220 verschillende soorten vogels bevolken het Waardgebied. Het museum 'It Fûgelhûs' is dagelijks geopend van 9.00 - 17.30 uur. Op zon- en feestdagen van 9.30 - 17.30 uur.

Kunstroute
In de kunstmaand mei. Kunstroute op iedere zondag in mei van 12.00 tot 17.00 uur. Info: www.kunstwunseradiel.nl.

Kwarkmakerij
De Buterblom. Wonnebuursterweg 10 Ferwoude, tel. 0515 542199. Open: op afspraak. www.boerenkwark.nl.
Fietsverhuur
Rijwielverhuur M. Venema, Markt 6, 8754 ES Makkum Tel. 0515 231484.

Manege Boeyenkamp (800 m.)
Hippisch Centrum Boeyenkamp (naast Camping Sotterum), o.a. paardrijles en huifkartochten. Firma van Dijk VOF, Sotterumerdijk 15, Cornwerd, tel. 0515 231315, fax. 0515 231685, E-mail: boeyenkamp@hetnet.nl.

Restaurants / cafetaria / café's

Rest. De Nynke Pleats
à la carte / pannekoeken / Frysk menu. Authentieke Restaurant-boerderij met landelijk terras, voor koffie, thee, lunch of diner, Buren 25, 8750 JP Piaam E-mail 0515 231270
Rest. It Posthûs
à la carte. Specialiteiten restaurant, Plein 15, 8754 ER Makkum 0515 231153
Rest. De Maitak
Lunch-à la carte / vegetarisch, ook voor groepen tot 30 p. Markt 25-27, 8754 CM Makkum 0515 232850
Rest. Bistro De Eerste Rang
à la carte / bistro. Markt 13, 8754 CM, Makkum 0515 231447
Pizzaria Milano
Pizza's, Pasta's, Kerkstraat 2, Makkum 0515 232892
Gasterij Hennie Fan Richt
Vis specialtiteiten restaurant, Plien 10, Makkum 0515 232921
Golden Palace (Chin.)
150 gerechten, 80 zitplaatsen, Markt 4, Makkum 0515 232366
Café Rest. De Prins
à la carte / visrestaurant. Aan de haven, bekend om zijn eeuwenoude tegelmuur (1668) en zijn visgerechten, Kerkstraat 1, 8754 CN Makkum 0515 231510
Skippers
Café-Restaurant, Waagsteeg 3, Makkum 0515 232149
Café Rest. De Zwan
Plein 1, 8754 ER Makkum 0515 232471
Van der Weerdt
Bakkerij / konditorei Kerkstraat 11, 8754 CP Makkum E-mail 0515 232425
Bar-Café De Belboei
Kerkstraat 23, 8754 CP Makkum 0515 231917
Beaufort / Oase
Café / bar / rest. / croisanterie / cafetaria / lunchroom. Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum 0515 232383
Marina Yachtclub
Marina Makkum Yachtclub Restaurant. Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum 0515 233786
Wegrestaurant
Routiers Zurich wegrestaurant; goed en niet duur. Viaduct 3, 8751 TL Zurich 0517 579207
Grillhuis Sultan
Cafetaria, Markt 2, 8754 ES Makkum 0515 232333
Lunchroom De Halte
Snackbar, Markt 8, 8754 ES Makkum 0515 232366
Hoek's Vis & Snack's
Cafetaria, De Skilbank 11, 8754 HP Makkum 0515 233037

Zwembad (7 km.)
Zwembad waterpark Mounewetter Witmarsum Mouneplein 5, Postbus 31, 8748 ZL Witmarsum. Openingstijden zie : www.zwembadmounewetter.com.

Tropisch Zwembad (36 km.)
De Steinen Flier. Zuidervelderstraat 4 Joure. Openingstijden zie : www.zwembad-joure.nl

Bowling (4 km.)
Recretel de Vigilante, de Holle Poarte, Makkum, tel. 0515 231772.

Zeilmakerij (4 km.)
Uw zeil kapot gesurft? De Vries Sails repareert. Ook watersportartikelen en kleding. Suderseewei 4A, 8754 GL Makkum, tel. 0515 231738.

Surfshop (4 km.)
Funsport Makkum op de strandboulevard van de Holle Poarte, tevens surfschool en surfplanken verhuur, Skilbank 9-10, 8754 HP Makkum, tel. 0515 231085.

Kano's, fluisterboten, waterfietsen, fietsen, tennisbanen. (5 km)
Makkumerstrand. Suderseewei 19, 8754 GK Makkum. Tel. 0515 232285

Motorboten(2 km)
Sail-Centre-Makkum. De Stienplaat 9, 8754 HE Makkum, Tel. 0515 232355 / 06 52107243

Sloepverhuur Makkum (2 km)
Krikke Sloepverhuur Makkum. Gerrie Krikke en Paula Helfrich; Alde Syl 16, 8754 GL Makkum. Tel. 0515 233172/ 06 47666258

Surf- & Sail Center Makkum (4 km)
De Holle Poarte 8, 8754 BP Makkum. Tevens surfplanken verhuur. Tel. 06 53933837 / 0515 232468, Bernd Kämpf, E-mail: info@surf-makkum.net.

Kano verhuur (4 km)
Handelsonderneming R. Joustra, Buren 4, 8756 JP Piaam. Kano routes beschikbaar. Tel. 0515 232724, fax 0515 233122, E-mail: R.G.Joustra@hetnet.nl.

Bootjesverhuur Ouweseun (11 km)
Piet van Miltenburg, Jacob Backerstraat 39, 8861 HW Harlingen, Tel: 06-24235115: www.ouweseun.nl

Kootje bij de Brug (15 km)
Theetuin, kanoverhuur, bootverhuur. Harold Visser & Joke Koudstaal, Wolsumerketting 5, 8774 PK Wolsum, tel/fax: (0515)569908, b.g.g.: 06-22273586

Sauna Makkum (2 km)
Sauna "De Leliehof" Houtmolen 6a, 8754 GJ Makkum. Tel. 0515 233020.

Tennis (2 km)
Tennisbanen Makkum. Tel. 0515 232733, E-mail: info@tennismakkum.nl.

Gallerie's / kunst / antiek:
Galerie Les Brisants
Turfmarkt 9, Makkum, tel. 0515 232507
Keramiekshop Makkum
Huisken Keramiek en Zeefdruk. Plein 5, 8754 ER Makkum, Tel. 0515-233780.
Marco Käller
Maritieme schilderijen; zeefdruk. Súderseewei 6b, 8754 ZN Makkum, Tel 06 21851634.
Riet Bakker Ceramics
Keramiek. Dorpsweg 7/9, 8753 JC Cornwerd, Tel 0515 233867 .
Atelier de Frije Wyn
Tekeningen en grafiek van beeldend kunstenaar Frâns Faber. Meerweg 13, Allingawier, tel. 0515 232845.
Glasblazerij 't Quakeltje
Op ambachtelijke wijze wordt het glas geblazen, demonstraties en exposities van mooie glascreaties; tulp, fierljepper, skutsje etc. Dorpstraat 53, Exmorra, tel. 0515 573331.
De Spintol
Nijverheidswinkeltje met tentoonstelling van poppenhuizen. Dorpsstraat 39, Exmorra.
Galerie Artisjok
Hedendaagse keramische kunst met o.a. een overzicht van Friese keramiek, eigenzinnige tuinkeramiek. Open: do t/m za 13.00-17.00, daarbuiten op afspraak. Kerkstraat 19, Tjerkwerd. Tel. 0515 579193.
Edelsmederij Elske
Edelsmederij van Elske Klik in open atelier. Grote Buren 36, Pingjum. Tel. 0517 579602.
Atelier Zoutkust
Atelier Zoutkust is een atelier met allerlei bezigheden op glas gebied. Naast het ontwerpen, maken of restaureren van glas in lood, wordt ook een speciale glas oven gebruikt om glaskunst- objecten te fusen en een open vlam voor het maken van glaskralen. Jan Timmerstraat 1, 8821 LT Kimswerd, tel: 0517-579597 Email: post@zoutkust.nl
Atelier de Vrije Vogel
Polle 68, Arum, tel: 0517 642263
Friese Kunst en Antiekhandel
Gespecialiseerd in Hollands antiek, tegels, koper- en aardewerk. Aan- en verkoop van antiek Makkumer aardewerk, spreukschotels, kerfsnede- en ander Fries aardewerk. Waagsteeg 7, 8754 ET Makkum, tel. 0515 231273.


Bolsward (12 km)   Top

De stad Bolsward is ontstaan uit twee terpvestigingen aan de Middelzee.Stadhuis BolswardDoor de gunstige ligging werd Bolsward een handelsstad en havenstad. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten en sloot zich aan bij het Hanzeverbond. Na de dichtslibbing en inpoldering ontwikkelde Bolsward zich tot een belangrijk marktcentrum. Door handel in boter en kaas beleefde Bolsward in de 17e en 18e eeuw een grote welvaart. Uit deze tijd is nog veel bewaard; zoals het stadhuis in renaissance-stijl, de Martinikerk en fraaie gevels. Bolsward is de geboorteplaats van Gijsbert Japicx, de grondlegger van de Friese literatuur. Zijn standbeeld staat bij de Martinikerk. Wie een bezoek brengt aan Bolsward moet zeker Sonnema niet vergeten. Hier wordt volgens geheim recept de Friese Berenburg gemaakt. En wie weet krijgt u daar een echte Bolswarder Oliekoek.Martinikerk

Bezienswaardigheden:

De grote Martinikerk
Een pseudo-basiliek met oudere zadeldaktoren en Hinz-orgel, fraaie muurschilderingen en imposante grafstenen. Groot Kerkhof 26, Bolsward, tel. 0515 572274.

Stadhuis met oudheidkamer
In Renaissance bouwstijl met een rijk versierde topgevel, o.a. raadzaal, vierschaar en burgemeesterkamer. Jongemastraat 2, Bolsward.

BroerekerkBroerekerk (1300)
Gerestaureerde ruïne met glazen overkapping. Broereplein, Bolsward.

R.K. ST. Franciscuskerk
Prachtige kerk, gebouwd in de jaren dertig van kleurige Friese baksteen. Grote Dijlakker 8, Bolsward.

It Gysbert Japicxshûs
Museum en tekstwinkel, tevens toeristisch informatiepunt (voorheen VVV). In het geboortehuis van Gysbert Japicx (1603-1666), Frieslands eerste grote dichter en schrijver, tentoonstelling over zijn leven en werken. Ook over de ontwikkeling en het gebruik van het Fries en de minderheidstalen in Europa. Wipstraat 6, Bolsward. Het standbeeld van de dichter staat naast de Martinikerk.

Distilleerderij Plantinga/Sonnema
Ontstaan van de Friese Beerenburg, tevens proeflokaal. Rondleidingen: juni t/m aug, di/wo/do 13.30 en 15 uur. Groepen na tel. afspraak. Stoombootkade 12, Bolsward, tel. 0515 572949, E-mail: info@sonnema.nl. Us Heit Bier

De Friese Bierbrouwerij
Bezoek en proef Us Heit. U kunt De Friese Bierbrouwerij met biermuseum drie dagen per week bezoeken. Sfeervol proeflokaal. Rondleiding met tekst en uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het bier en het brouwproces, vroeger en nu.


Rondvaart door de grachten
Iedere werkdag in juli en augustus om 13.30 uur, bij voldoende belangstelling ook om 14.15 uur. De start is bij het Stadhuis. Onder begeleiding van een gids. Tevens stadswandeling, tevens puzzeltochten, fiets- wandel en kanoroutes verkrijgbaar bij de VVV. Inl. tel. 0515 573990 / 0515 577701.

Markt
Warenmarkt in het centrum op donderdagen van 7.30 tot 13.00 uur.

Restaurants
Grieks Rest. Olympia
Lunch / diner. Barchefenne 11, 8701 KD, Bolsward 0515 580600
R. Postma
Restaurant Eetcafé. Dijkstraat 41, 8701 KC, Bolsward 0515 576363
Big Apple
Steakrestaurant. Nieuwmarkt 22, 8701 KL, Bolsward 0515 577988
Bolswerd In Die Stadt
Restaurant. Kloosterlaan 24, 8701 PD, Bolsward 0515 573543
De Lavendelhof
Restaurant. Nieuwmarkt 24, 8701 KL, Bolsward 0515 574897
Het Weeshuys
Restaurant. Kerkstraat 51, 8701 HR, Bolsward 0515 575299
It Ythûske
Restaurant. Rijkstraat 7, 8701 KJ, Bolsward 0515 574936
Ponte Vecchio
Pizzeria. Wipstraat 10, 8701 HZ, Bolsward 0515 574828
De Groene Weide
Café Restaurant. Sneekerstraat 2, 8701 XD, Bolsward 0515 572284
Hong Kong
Chin.-Indisch Restaurant. Bargefenne 17, Bolsward 0515 573047
Orchid Garden
Chin.-Kanton. Restaurant. Harlingerstraat 64, Bolsward 0515 572506
Frans' Hollands Eethuis
Restaurant. Jongemastraat 21, 8701 JB Bolsward 0515 576876
Het Kleine Rijk
Restaurant. Rijkstraat 7, Bolsward 0515 574936
Miedema's Lunchroom
Cafetaria. Appelmarkt 4, 8701 KH, Bolsward 0515 575700

Zwembad Vitaloo
Open: ma. t/m vr. van 13.30-16.30, zo 11.00-15.00 uur. Badweg 5, 8701, XG Bolsward, tel. 0515 573573.

VVV kantoor
Marktplein 1, 8701, KG Bolsward, tel. 0515 572727, fax 0515 577718.

Museum 'De Striid Tsjin It Wetter' (de strijd tegen het water) (20 km)
Gevestigd in voormalig kaaspakhuis. Open: 1 mei t/m 31 oktober di. t/m zo van 14.00-17.00, groepen op afspraak ook buiten deze tijden. Ald Hiem 2, Wommels, tel. 0515 333249.

Gallerie's / kunst / antiek:
Atelier De Hoeklijst
Prof. T. Brandsmalaan 2, 8701 AS Bolsward, tel. 0515 574451


Workum (13 km.)   Top

Workum is één van de mooiste Friese stadjes.Er is nog veel goed bewaarde cultuurschoon.WorkumLangs de gedempte Wijmerts staan prachtige geveltjes en monumentale gebouwen, zoals de St. Gertrudiskerk, de Waag en het stadhuis. Workum is ontstaan langs de Wijmerts. Al in de 14e eeuw verlieten vele schepen Workum via de Wijmerts naar de Zuiderzee en ver daar buiten. Workum had daarnaast een vissersvloot en verwierf met de palingvisserij rechten aan de Theems in Londen. Naast de maritieme activiteiten, zorgde de opbloei van veeteelt en nijverheid ook voor welvaart. Er waren industriële bedrijven zoals scheepswerven, zeilmakerijen, weverijen en spinnerijen. Er ontstond een bloeiende laken- en linnenindustrie, waarbij in 1504 de Workumer El (71 cm) als maatgegevend voor heel Friesland werd gesteld. Door de aanwezigheid van geschikte klei waren er vele pottenbakkerijtjes. De straatnaam 'Pothûswyk' herinnert nog aan die tijd. Wanneer u door het stadje wandelt vertellen de vele geveltjes de prachtige verhalen van destijds.

Bezienswaardigheden:

Informatiecentrum Sleeswijckhuys
Er valt veel te zien aan cultuur in het IJsselmeergebied van Friesland. Er zijn maar liefst vier van de elf beroemde Friese steden, waar nog veel cultuurschoon bewaard is gebleven. Maar er zijn ook vele dorpsgezichten met hun prachtige kerkjes, de vele molens in dit waterrijke gebied en de typische klokkenstoelen. Voor degene die deze unieke en schitterende Friese cultuur en historie zelf verder wil ontdekken, zijn er in dit informatiecentrum voor cultuur en toerisme allerlei toeristische tips, routes, ideeën en dagtripjes verkrijgbaar. Een mooi overzicht van de rijke variatie aan musea en bezienswaardigheden in het IJsselmeergebied van Friesland. Geopend: maaandag t/m vrijdag, 9.30 tot 17.00 uur, van maart t/m oktober ook op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur, tevens op afspraak (Tel. 0515-541300)., Noard 5, Workum.

JopieJopie Huisman Museum
Tekeningen, schilderijen van een autodidact kunstschilder en oudijzer- en lompenkoopman. Open: apr t/m okt, ma t/m za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00, maart en november, 13.00-17.00 uur. Noard 6, Workum. Tel. 0515 543131.

Museum Warkums Erfskip
Historie van Workum met o.a. scheepvaart en aardewerkindustrie. Open: mrt t/m okt, di t/m vr, 10.00-17.00, ma/za/zo 13.00-17.00 uur. Merk 4, Workum.

Museum voor Kerkelijke Kunst
Neo-gotische R.K. kerk met collectie gewaden, vaandels etc. Open: juni t/m 15 sept, ma t/m za, 13.30-17.00 uur Noard 175, Workum.

St. Gertrudiskerk
Grootste middeleeuwse kruiskerk van Friesland met achttal gildebaren. Open: apr t/m okt, ma t/m za, 11.00-17.00 uur Merk 5, Workum. Tel. 0515 541976.

Scheepstimmerwerf De Hoop
Eeuwenoude werf bij de sluis. Bezichtiging op aanvraag, tel. 0515-542176. Séburch 7, Workum.

Doopsgezinde kerk
schuilkerk met opmerkelijk interieur. Bezichtiging aanvragen bij koster. Tel. 0515-541343. Noard 100, Workum.

Kunsthuis Kort
Met permanente tentoonstelling van het werk van Marian Kort, wisselende exposities van hedendaagse kunstenaars, verkoop antiek en curiosa. Open: wo t/m zo, 13-18. Noard 200, Workum. Tel. 0515 543695.

Biologische Kaasmakerij 'De Nylander'
U kunt hier het kaasmaken zien en verschillende kaassoorten proeven. Lange Leane 10, Workum. Tel. 0515 542456.

Koch Keramiek
Begine 13-15, Workum. Tel. 0515 542047.

Pottenbakkerij Kunst en Zn
Begine 9-11, Workum. Tel. 0515 541926.

Pottenbakkerij De Swanneblom
Begine 9-11, Workum. Tel. 0515 542469.

Restaurants / cafetaria
Lunchroom Folkerts
Merk 26, 8711 CM Workum E-mail 0515 541590
De Gulden Leeuw
à la carte. Hotel Café Restaurant, Merk 2, 8711 CL Workum 0515 542341
De Herberg
à la carte / Frysk menu / visrestaurant, Merk 3, 8711 CL Workum 0515 541370
It Soal
Havenrestaurant. Suderséleane 25-27, 8711 GX Workum 0515 541222
Rest. Séburch
Specialiteiten / Frysk menu. Aan de haven, Séburh 9, 8711 EE Workum 0515 541374
Rest. Sluiszicht
à la carte / visrestaurant. Sud 117, 8711 CT Workum 0515 541736
De Witte herbergh
Pizzeria / pannekoeken / eetcafé Sud 15, 8711 CR Workum E-mail 0515 543257
De Waegh
Restaurant-Bistro, Merk 18, 8711 CL Workum E-mail 0515 541900
De Wijmerts
Tearoom / croissanterie / pannenkoekhuis, Noard 10, 8711 AH Workum E-mail 0515 542565


Hindeloopen (20 km.)   Top   Oud Hindeloopen

De houten bruggen over smalle grachtjes geven de stad Hindeloopen een bijzondere sfeer. Oud HindeloopenIn deze Friese stad (één van de Friese elfsteden) doet nog veel herinneren aan de glorietijd die Hindeloopen beleefde in de 17e en 18e eeuw. Er werd toen een levendige handel gedreven met Noorwegen, de Oostzeelanden en Rusland. Veel van de verdiensten werden in Amsterdam, waar Hindeloopen een goede relatie mee had, uitgegeven aan kostbare stoffen en voorwerpen die door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) werden aangevoerd. Hierdoor groeide Hindeloopen uit tot een centrum van interieur- en schilderkunst. Door hun rijkdom hadden de Hindeloopers ook hun eigen kleurrijke klederdracht. In de smalle straatjes staan nog steeds enkele kapiteinshuizen met kleine ankers op de gevel, als teken dat de schipper nog vracht kon aannemen. In de zomer woonden de zeemansvrouwen met hun kinderen in de kleine huisjes achter de grote woningen, dit zijn de 'likhûzen'. In het vroegere stadhuis is het museum 'Hidde Nijland Stichting' gevestigd, waar u kennis kunt maken met de typische Hindelooper cultuur.

Bezienswaardigheden:


Museum Hidde Nijland Stichting
Historie van de stad, met schilderwerk en klederdracht. Open: mrt t/m okt, ma t/m za, 10-17, zo en fstd 13.30-17 uur. Daarbuiten op afspraak. Dijkweg 3, Hindeloopen.

Eerste Friese Schaatsmuseum
Unieke verzameling oude schaatsen en tal van 11-stedentocht herinneringen. Galerie met Hindelooper Schilderwerk, pannekoekhuisje, Hindelooper Koffiekamer. Open: ma t/m za 10.00-18.00, zo 13.00-17.00 uur. Kleine Weide 1-3, Hindeloopen. Tel.0514 521683.

Westertoren met Ned.Herv. Kerk
Met namenlijst van predikanten vanaf 1580. Open: pasen t/m herfstvakantie 9-18. Dijkweg, Hindeloopen.

Reddingsloods KNRM
Met tentoonstelling van het reddingswezen. Open: middagen in het seizoen. 't Oost, Hindeloopen.

Restaurants / cafetaria / café's
De Brabander
à la carte / pannekoeken / eetcafé. Nieuwe Weide 7, 8713 JD Hindeloopen 0515 521278
Rest. De Gasterie
Frans specialiteiten restaurant, Kalverstraat 13, 8713 KV Hindeloopen E-mail 0515 231153
De drie Harinkjes
Vlees- en visspecialiteiten, Buren 37-39, 8713 KC Hindeloopen 0515 522222
Rest. 't Kalkoentje
à la carte / eetcafé / visrestaurant. Buren 1, 8713 KA Hindeloopen E-mail 0515 521257


Harlingen (11 km.)   Top   www.harlingen-friesland.nl

Het prachtige Harlingen, als enige Friese stad gelegen aan de Waddenzeekust,Harlingenis een bijzonder populaire vakantiebestemming voor zowel jong als oud en trekt mensen uit alle hoeken van het land, ja zelfs uit de hele wereld. Harlingen is een traditionele, onbedorven vissersplaats, met vele historische bezienswaardigheden, die door schitterend natuurschoon en platteland wordt omringd. In de stad treft u een enorme verscheidenheid aan voorzieningen en attracties aan. Het grote aantal historische panden in het oude stadscentrum geeft blijkt van het rijke verleden dat Harlingen kent.Het is de combinatie van natuurschoon, watersportmogelijkheden, historische bezienswaardigheden en faciliteiten die Harlingen tot een van de topsteden voor de toerist maakt.

Bezienswaardigheden:

Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek.
In deze fabriek wordt het Harlinger Aardewerk met de hand gevormd, gebakken en overgoten met een wit-dekkende-tin-glazuur, met de hand beschilderd en wederom gebakken. Vakmanschap op dezelfde ambachtelijke wijze als in de 17e eeuw. De decoraties zijn in de typische Harlinger stijl, zowel traditioneel als verrassend eigentijds.Voorstraat 84, Harlingen, tel. 0517 415362, fax 0517 415352Winkel aan het bedrijf, informatie voor rondleidingen via de VVV Harlingen e.o., tel. 0517 415176.Open: maandag t/m zaterdag op winkeltijden, rondleidingen alleen op afspraak.

Gemeentemuseum Het Hannemahuis.
Kunsthistorisch museum met schilderijen van Harlinger schilders, scheepsmodellen, zilver, tegels en aardewerk, bodemvondsten en tal van voorwerpen die betrekking hebben op de lokale geschiedenis. In het museum is een drietal stijlkamers ingericht en een kamer gewijd aan de in Harlingen geboren schrijver Simon Vestdijk.Voorstraat 56, Harlingen, tel. 0517 413658 Openingstijden: 26 mrt t/m 29 juni: ma t/m vr 13.00-17.00, 3 juli t/m 16 sept: di t/m za 10.00-17.00, zo 13.30-17.00, 18 sept, t/m 16 nov: ma t/m vr 13.00-17.00.

Harlinger Aardewerk Museum. (privé)
Zoutsloot 43, Harlingen. Tel. 0517 413341. Open: alleen op afspraak.

Boeiende bootochten vanuit Harlingen
Met de mps Regina Andrea:
- Rondvaart Zeehondenbank, opstapplaats Zuiderhaven.
- Dagexcursie Terschelling / Vlieland, met bezoek Zeehondenbank, incl. koffie en een fiets. Opstapplaats Visserijhaven, sportvissteiger te Harlingen.
- Visserijdagen te Harlingen, rondvaart Harlinger havens en de Waddenzee. Opstapplaats Zuiderhaven te Harlingen.
Meer informatie, data en tijden, bel Waddenrecreatiebedrijf "NEPTUNES": 0517 416856, of Email.

Gallerie's / kunst / antiek:
Atelier Pur Sang
Antje van der Werf, Willem Alexanderstraat 94, 8862 MK Harlingen, tel. 06-54290206
De koperen Bel
Grote Kerkstraat 30, Harlingen, tel. 0517 414807
Kunst & Lijstenatelier Wolters
Lanen 42, 8861 CD, Harlingen, tel. 0517 414435
Galerie de Valk
Rozengracht 10, 8861 XZ, Harlingen, tel. 0517 431527
Galerie de Vis
Noorderhaven 40, 8861 AN, Harlingen, tel. 0517 417116
Galerie Atelier Acannthus
Schilderijen, Hindelooper & Fryske klokken. Zuiderhaven 71a, 8861 CM, Harlingen, tel. 0517 415173
De Studio, Tearoom Galerie
Noorderhaven 72, 8861 AP, Harlingen


Restaurants / cafetaria
Rest. Anna Caspari
à la carte. Noorderhaven 67-71, 8861 AL Harlingen 0517 412065
De Gastronoom
Frans-Mediterrane keuken. Voorstraat 38, 88 BM Harlingen 0517 412172
De tjotter
Visrestaurant à la carte, Rommelhaven 2, 8861 AS Harlingen 0515 232850
De Noorderpoort
Noorderhaven 19, 8861 AJ Harlingen 0517 413561
Het Noorderke
Noorderhaven 17, 8861 AJ Harlingen 0515 415043
Xin Hua
Chin. Ind. Rest., Grote bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen 0517 415781
De Chinese Muur
Chin. Ind. Rest., Voorstraat 22, 8861 BK, Harlingen 0515 415767
Hong Kong
Chin. Ind. Rest., Havenplein 10, 8861 XA Harlingen 0515 412968
Sea Palace
Chin. Ind. Rest., Waddenpromenade 9, 8861 NT, Harlingen 0515 412050
De Griek
Voorstraat 46, 8861 BM , Harlingen 0515 413066
San Marino
Pizzeria, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen 0515 418638
De Pyramide
Grillroom, Kleine bredeplaats 6, 8861 BV, Harlingen 0515 416712

Strand
In Harlingen is een strand aan de Westerzeedijk. Vrij toegankelijk voor mens en dier. Trailerhelling en parkeergelegenheid is aanwezig.

Bootjesverhuur Ouweseun
Piet van Miltenburg, Jacob Backerstraat 39, 8861 HW Harlingen, Tel: 06-24235115: www.ouweseun.nl

Franeker (19 km.)   Top

FranekerPlanetarium Franeker heeft in de Friese historie een belangrijke rol gespeeld. ’Het oog van Friesland’ noemde men de stad.Vertegenwoordigers van de keizer en de paus hielden hier hun zitting en er woonden veel edellieden. De vele stinsen en staten waarin zij woonden, staan nog steeds. Het Martenahuis, het voormalige stadspaleis, bijvoorbeeld. U herkent het aan de gele en rode kloostermoppen waarvan het is gebouwd. Zelfs de tuin is bijzonder. De vazal Hessel van Martena kweekte er bloemen en planten uit Zuid-Europa. In het vroege voorjaar kunt u genieten van zijn hobby: dan staat de zeldzame stinsenflora in bloei.
In Franeker vindt u vele antiek- en snuisterijwinkeltjes. Het huis van de vroegere theehandelaar Van Balen bijvoorbeeld.De inrichting van zijn woning en winkel is een van de best bewaarde Art Nouveau-interieurs van het land.


Bezienswaardigheden:

Doe-Centrum "Aeolus" (21 km.)
Technisch doecentrum bij windmolenpark. Interresant voor zowel kinderen als volwassenen. Hearewei 24-a, 8855 AZ Sexbierum, tel. 0517 591144.

Monnikmolen "De Korenaar"
Fraaie korenmolen uit 1868, naast Aeolus. Hearewei 30, 8855 AZ Sexbierum, tel. 0517 591500. Open: zo. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur, 's winters op afspraak.

Planetarium Eise Eisinga
Op schaal nagemaakt universum zoals dat in de periode van 1774 tot 1781 bekend was bij Eise Eisinga, een wolkammer van eenvoudige komaf. Tevens een ruimte met attributen uit de sterrenkunde en ruimtevaart. E. Eisingastraat 3, tel. 0517 393070.Open: di t/m za, 10.00-17.00 mei t/m medio sept ook op zo van 13.00-17.00. Entree fl. 5,- p.p..

Het Kaatsmuseum
Overzicht van deze Friese sport met afbeeldingen van kaatsers, kaatswedstrijden en eretekens. Voorstraat , tel. 0517 393910. Open: mei t/m okt di t/m za, 13.00-17.00 uur.

Museum 't Coopmanshûs
Collectie over de voormalige universiteit, xyloheek, gevarieerde collecties kunstnijverheid en wisselende exposities. Voorstraat 51, tel 0517 392192.Open: di t/m za, 10.00-17.00 van april t/m sept ook op zo van 13.00 tot 17.00.

Martinikerk uit 1420
Met o.a. gotische koorbanken, gave grafstenen uit de 16e/18e eeuw en 15e eeuwse zuilschilderingen. Open: ma t/m za, 10.30-12.30 en 14.00-17.00 uur. Inl. tel. 0517 392554.

Stadhuis
In Noord-Nederlandse Renaissance stijl (1600), met o.a. carilion met 25 klokken. Te bezichtigen op afspraak, tel. 0517 394613.

Gallerie's / kunst / antiek:
Kantoor der Franeker Courante Kunsten
E. Eisingastraat 21, 8801 KG Franeker tel. 0517 394038
Atelier Peter Vassilev
Vijverstraat 11, 8801 TT Franeker, tel. 0517 393508
't Allegaartje
Antiekhandel. Harlingerweg 1a, Franeker, tel. 0517 397695
Feenstra
Antiekhandel. Harlingerweg 45, Franeker, tel. 0517 392323
Hjertiids
Antiekhandel. Skoalstrjitte 1, Sexbierum, tel. 0517 415924

Markt
Warenmarkt op de Breedeplaats op woensdagmiddag en zaterdag.

Sneek (22 km.)   Top

Watersportstad Sneek,stadhuis_sneek het centrum van de Friese Zuidwesthoek, is een waterstad. Omzoomd door een stadsgracht wordt de binnenstad doorsneden door grachten, die naar één punt lopen: de Wip. In deze grachten lagen vroeger de beurtschepen, die de produkten naar de Sneker markten brachten. Aan die handel in de middeleeuwen herinnert het monument dat Sneeksroem met trots uitdraagt: de Waterpoort. De Sneker Waterpoort is een sierpoort in renaissancestijl. Toen in de loop van de 16e eeuw de militaire betekenis van de stadspoorten terugliep, kregen ze een representatief karakter; en werden het symbool van de rijkdom van een stad. De Sneker Waterpoort dateert van 1613. Zwerven door Sneek betekent teruggaan in de tijd. Historische gebouwen zijn bijna in elke straat te vinden. Waterpoort Sneek
De Sneekweek en skûtsjesilen horen bij Sneek. Ieder jaar in augustus, vanaf de eerste zaterdag, is het feest in de Watersportstad.


Bezienswaardigheden:

Waterpoort
De Waterpoort uit de zeventiende eeuw aan de rand van de binnenstad, een vestingwerk uit 1613.

Martinikerk
Gebouwd in 1498, 16e eeuwse sacristie, oudere fundamenten in plaveisel Oud Kerkhof aangegeven. Geopend: 15 juni t/m 12 sept ma t/m za. van 14.30-17.00 uur, di t/m vr.30 juni t/m 27 aug ook 'savonds van 19.30- 21.00 uur.

Fries Scheepvaart Museum en Sneker Oudheidkamer
Sneek herbergt één van de meest toonaangevende scheepvaartmusea van Nederland: het Fries Scheepvaart Museum. Het heeft een grote collectie op het gebied van de geschiedenis van de pleziervaart, de Friese admiraliteit, de beurtvaart, het skûtsjesilen en de Friese ijspret. Verder zijn er interessante 18e en 19e eeuwse stijlkamers te vinden en een zeer rijke zilvercollectie.Een duidelijk beeld van de Friese scheepvaarthistorie en het leven zoals dat zich in vroeger tijden afspeelde. Kleinzand 14. Geopend: ma t/m za. 10.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur. Feestdagen gesloten. Tel.: 0515 414057.

Stadhuis
Het gemeentehuis met zijn prachtige bordes en unieke raadszaal; een in oorsprong 15e eeuws bouwwerk met een Rococogevel uit 1761. In de Schutterskamer vindt men o.a. talrijke wapens opgesteld. Ook de helm van Grutte Pier. Marktstraat 15. Geopend: van 6 juli tot 7 augustus op werkdagen van 14.00-16.00 uur. Epema State

Epema-State
Slechts 1 km ten westen van Sneek ligt het 17de eeuwse Epema State. Op 15e eeuwse fundamenten is het huis met de Poort gebouwd in 1625 en is sinds 1651 gedurende elf generaties een bezit binnen dezelfde familie; van Burmania's, via Rengers naar de van Eysinga's-van Harinxma thoe Slooten. Inmiddels is het bewoond door de jongste dochter van de huidige eigenaren, Mevrouw van den Biesen-van Eysinga, de 12e generatie. Tevens kerk en grafkelder te bezichtigen. Te Ysbrechtum. Geopend: het hele jaar door, inl. Epema-State 0515 412475 of VVV Sneek tel. 0515 414096.

Sneeker Modeltreinenmuseum
Kerkgracht, achter de bibliotheek. Geopend: ma t/m za. 10.00-12.00 en 14.00 17.00. Tel. 0515 430021.

R.K.St. Martinuskerk (1871)
Singel 64. Neo-gotische kruisbasiliek met interieur naar laat-middeleeuwse voorbeelden. Geopend: 15 juni t/m 28 aug. ma. t/m vr. van 14.30-17.00 uur, donderdags ook van 19.30-21.00 uur.

"Weduwe Joustra"
De allerlekkerste Beerenburg. Slijterij met inrichting uit 1864. Origineel drankorgel intact. Kleinzand 32.

Kinderboerderij
Harste 11a. Geopend: di t/m vr. 10.00-17.30 uur. za. en zo. 12.30-17.00 uur. ma. gesloten. Tel.: 0515 430299.

Hindelooper Kamer (bistro)
Een oud-Friese koffiekamer met Hindelooper interieur. De gevel van het pand is een zgn. Hindelooper kapiteinsgevel.

Stadswandelingen
Het 'Gilde Sneek' biedt de mogelijkheid onder leiding van een gids een wandeling door de stad Sneek te maken. Kosten: de deelname prijs is F 3,50 per persoon incl. koffie. Opgave bij VVV/ANWB Sneek e.o., tel. 0515 414096. Aan de hand van een kaart uit de eerste helft van de 17e eeuw is het mogelijk een historische wandeling te maken. Verkoop brochure: VVV/ANWB Sneek e.o. kosten F 4,95.

De Molkenkelder, te Easterwierrum (34 km)
Koffie- en thee-schenkerij in fraaie melkkelder. 9 km ten noordoosten van Sneek. Geopend: ma. t/m vr. 10.00-16.30 uur. za. en zo. 10.00-17.00 uur. 'S avonds voor groepen op afspraak. Familie Reitsma, Hegedyk 2, 9021 CW Easterwierrum. Tel.: 058 2501235.

Rondvaarten:
Brouwer
Aukebaes 8, Joue tel. 0513 413372
Van Dijk
MPS "Waterpoort", partyships verhuur, 1e Oosterkade 5, Sneek, tel. 0515 413819
M. Harder
1e Oosterkade 6, Sneek, tel. 0515 417314
De Twee Gebroeders
Dagtochten voor groepen tot +/- 20 pers. Lytshuzen 7, Heeg, tel. 0515 443080
M.vd.Werf
MPS "Toerist V", ook verhuur aan groepen, 1e Oosterkade 3, Sneek tel. 0515 415379


Gallerie's / kunst / antiek:
Galerie Bax Peter
Galerie, lijstenmakerij, kunstuitleen en reklame. Singel 82, 8601 AM, Sneek tel. 0515 422772
Galerie Brouwer
Scharnestraat 32, 8601 BB, tel. 0515 419179
Bas Galerie
Waltahuis, Marktstraat 7, tel. 0515 426383
Galerie Friesland 2000
Oosterdijk 23 (ingang parkeerterrein Prins Hendrikkade), tel. 0515 418585
Galerie en Kunsthandel Planting
Nauwe Noorderhorne 13, tel. 0515 414724


Leeuwarden (38 km.)   Top

OgenOldehove Ljouwert tekort in een vorstelijke stad vol markante herinneringen uit een chic verleden. De imposante Oldehove bijvoorbeeld. Al bijna vijf eeuwen weet de scheefste toren van Nederland zich staande te houden. Paleizen en andere monumenten herinneren aan de tijd dat de Nassau's in Leeuwarden woonden. Of u komt meer te weten over Mata Hari, de dansende diva die haar jeugd in Leeuwarden doorbracht. Verder ziet u 'Us Mem', de trotse moeder van het Friese stamboekvee. Maar Leeuwarden is ook zakencentrum, heeft een gevarieerd uitgaansleven en prachtige musea. Kortom, Ljouwert zal u zeker bevallen.

Bezienswaardigheden:

De trots van de stad
Ooit begonnen en eindigden de schaatsers van de elfstedentocht op het water vlakbij de Oldehove, de scheve maar ook kromme toren aan de rand van de binnenstad. Vijfentwintig jaar nadat Leeuwarden hoofdstad van Friesland was geworden, vonden de Leeuwarders dat hun stad een grote, hoge toren verdiende. Bouwmeester Jacob van Aken had echter geen rekening gehouden met de slappe kleilaag. Al na tien meter zakte zijn bouwwerk weg. Het werk verliep zo dramatisch dat Van Aken aan 'chagrijn' overleed. Bij een hoogte van 40 meter staakte zijn opvolger de bouw. Dat is echter hoog genoeg om u een prachtig uitzicht over de stad te gunnen. Tijdens de zomermaanden kunt u alle 183 treden op en af.

De Prinsentuin, een lusthof sinds 1648
En zo heeft Willem Frederik van Nassau het ook bedoeld. Alleen niet voor de 'gewone burger', maar als zomerverblijf voor zijn eigen familie. Het volk had pas na de Franse revolutie toegang tot de tuin. Tegenwoordig is de Prinsentuin regelmatig het decor voor diverse culturele evenementen. Het boek 'De Koperen Tuin' van Simon Vestdijk speelde zich hier grotendeels af. Het gelijknamige café-restaurant is dan ook trots op zijn unieke locatie.

Fries Natuurmuseum
Niet ver van de Prinsentuin, richting stad, vindt u het Fries Natuurmuseum. Daar staat u onder andere oog in oog met het geraamte van een aangespoelde potvis. In de fascinerende expositie 'Friesland Onder Water' loopt u als het ware over de bodem van de Friese meren. Tijdens uw wandeling bent u één met het leven onder de waterspiegel. Schoenmakersperk 2, tel. 058 2129085

Het Fries Museum
Van alle provinciale musea in Nederland heeft het Fries Museum de grootste historische collectie. De enorme verzameling zilverwerk bijvoorbeeld, is wereldberoemd. Zilverliefhebbers uit alle windstreken komen naar Leeuwarden om de schat te bekijken. In de aaneenschakeling van historische panden loopt u door stijlkamers die tot de details zijn ingericht. Bovenin het Fries Museum bevindt zich het Verzetsmuseum. Thema van de permanente tentoonstelling is 'goed' en 'fout' tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat u zeker niet mag missen is de Franse salon waar het levensverhaal van Margaretha Geertruida Zelle, beter bekend als Mata Hari, wordt verteld. Nog steeds is onduidelijk of deze roemruchte inwoonster van Leeuwarden schuldig of onschuldig ter dood is gebracht. Vele denken dat haar flamboyante levensstijl haar ondergang is geworden. Maar één ding is zeker: het Fries Museum houdt het mysterie rond Mata Hari in leven. Openingstijden: di t/m zo 11.00 - 17.00 ook op Paasmaandag en Pinkstermaandag geopend. Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden, tel. 058 2555500

Verzetsmuseum Friesland
Turfmarkt 11, tel. 058 2120111

Het huis van de stadhouders
In het Stadhouderlijk Hof woonde de eerste stadhouder uit de Nassau-familie, Willem Lodewijk van Nassau Dietz, tegenwoordig Us Heit genoemd. Het oudste gedeelte, de kelders, zijn in 1550 gebouwd. Het Stadhouderlijk Hof werd in 1881 verbouwd en is sindsdien zo gebleven. De vele stadhouders die er woonden, hebben allemaal hun stempel gedrukt op de twee vleugels waaruit het gebouw bestaat. De vele verbouwingen hebben het schilderachtige karakter van het Stadhouderlijk Hof helaas geen goed gedaan. Dat was gelukkig niet de reden waarom koningin Juliana het pand in 1971 aan de gemeente Leeuwarden verkocht.

Een straat vol ambachten
In de Nieuwesteeg, een zijstraat van de belangrijkste winkelstraat De Nieuwestad, waant u zich in grootmoeders tijd. In deze ambachtsstraat kunt u namelijk een bezoekje brengen aan een koperslager, een grutterswinkel en een zeer gespecialiseerde barbierszaak. In het museum De Grutterswinkel staan niet alleen oude producten en verpakkingen uitgestald, u kunt er ook snoep kopen of gezellig een kopje koffie drinken. De winkel staat in verbinding met Meekma Fryske Distillearders. Hier ziet u het distilleerproces van Meekma Beerenburg in een authentieke entourage. Uiteraard kunt u er ook een slokje proeven.

Princessehof
O.a. rijke verzameling Fries tinglazuur. Grote Kerkstraat 11, tel. 058 2127438.

Gallerie's / kunst / antiek:
Panta Rei Antiek
Tuinen 13-15, 8911 KB Leeuwarden, tel. 058 2150147

Unia State Bears (39 km)
Historisch poortgebouw, stalen replica van de oorspronkelijke State en bezoekerscentrum over Staten en Stinsen in Friesland;in 13e eeuwse kerk. Geopend: 1 april - 1 oktober; ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur. za. en zo. 14.00-17.00 uur., 1 oktober - 1 april; wo. t/m vr. 10.00-15.00 uur. en op afspraak.Bears. Tel.: 058 2519263.
bar

Camping Sotterum
Sotterumerdijk 11
8753 JA Cornwerd
Tel: +31 6 20747747
Fax: +31 515 233211
E-mail: info@sotterum.nl
Rabobank Bolsward;
IBAN: NL08RABO0308740920
BIC: RABONL2U

Home Prijzen Omgeving Molen
Deutsch Foto's Route Links
Englisch Kamperen Stacaravans Caravan Groepshuis Kamers
- beschikbaarheid - beschikbaarheid - beschikbaarheid - beschikbaarheid - beschikbaarheid
- tarieven - tarieven - tarieven - tarieven - tarieven
- reserveren - reserveren - reserveren - reserveren - reserveren
- inventaris - inventaris